Läsvärd information | Badrumsrenovering Stockholm
 
stockholmbadrumsrenovering header

Läsvärd information

Utförande av Badrumsrenovering i Stockholm
En badrumsrenovering med kakel och klinker är ofta ett ganska
omfattande projekt och en större investering i ditt boende. Planeringen är en viktig del — med rätt förberedelser har
renoveringen alla förutsättningar att bli som du tänkt dig.
Nedan har vi listat de punkter som det är bra att tänka på inför
badrumsrenoveringen.

Vid planering av badrummet

• Värmegolv är bekvämt att ha i badrummet vid kallare väder. Det finns elektriska
och vattenburna system.

• Fundera på var i badrummet du behöver dra el för belysning,
handukstork och övriga uttag.

• Golvbrunnar som är äldre än från 1990 måste bytas ut. Ta därför reda på hur
gammal din brunn är.

• Väggnära golvbrunnar har på senaste tid blivit alltmer populärt.
Tänk dock på att de begränsar urvalet av tätskikt och golv-
brunn eftersom endast vissa kombinationer av tätskikt/vägg
nära golvbrunn är godkända. Rådgör med din plattsättare om detta.

• Renoveringen kan vara ett bra tillfälle att uppgradera ventila-
tionen till en mekanisk fläkt, t.ex. Rådgör med din hantverkare.

• Även rördragningen måste kanske anpassas till dagens standard.
Gamla rör och kopplingar kan behöva bytas ut för att säkra framtida läckage.

• Planera var du ska sätta upp saker på väggar. Alla infäst-
ningar i badrumsrenoveringen skall göras i fast konstruktion. Där är det
smart att hantverkaren kortlar (monterar korta reglar mellan de
långa reglarna).

• Om det är ett gammalt badrum som skall rivas, från 1980 och tidigare kan fäst/fogmassan innehålla asbest (vanligast förekommande i badrum från 1960-70).
Detta kan kontrolleras genom att en bit kakel med fix och fog
på skickas in till ett analys-företag. Varje prov brukar kostar ungefär 550-650 kr.

• Släpljus (ljus utefter vägg) framhäver fogar och ojämnheter i
kakelplattor. Tänk därför på att inte montera ljuskällor alldeles
för nära vägg. Gäller även takdusch, så att inte takduschen blänker upp mot taket.

Vid offertförfrågan/upphandling

• För att du ska bli så nöjd som möjligt med ditt badrum så är det viktigt
att entreprenören har samma bild av slutresultatet som du har.
Bifoga gärna en lista med allt som ska göras vid offertförfrågan eller efter ett möte med entreprenören.
Håll sedan en kontinuerlig dialog kring detaljer och eventuella förändringar.
Om planeringen förändras inom offert stadiet så meddela de entreprenörer du begärt offert av vad som lagts till eller förändrats.
Det är viktigt att entreprenörerna får samma underlag för att
du ska kunna göra en korrekt jämförelse av priset.

• Den billigaste offerten är inte alltid den bästa, utan
det är viktigt att få en utförlig beskrivning på vad som verkligen
ingår. Om hela jobbet eller vissa delar ska göras på löpande räkning är det bra att
begära ett ungefärligt pris på detta.

• Det är viktigt att anlita ett företag som har behöriget
enligt Byggkeramikrådets regler (BBV), och att du får ett kvalitetsdokument på arbetet.
Du kan även titta på BKR's hemsida för att se om ett företag har behörighet.
Tänk på om det är en underentreprenör som utför arbetet så kanske inte firman du anlitat syns på denna lista, kolla då vad underentreprenören heter så att du kan kolla om de är godkända.
Om leverantören anlitar underleverantörer (elinstallatör, VVS-montör m.fl.),
kontrollera då att även de är behöriga hos sina respektive
branschorganisationer så att allt görs enligt dagens regler.

• För att undvika alla typer av missförstånd är det bra att ha ett
skriftligt avtal med din hantverkare, ofta tillkommer det direkt i offerten.
Som då säger att entreprenören ansvarar för att arbetet utförs
fackmässigt och enligt branschreglerna (BBV). Viktigt att detta
görs innan arbetet påbörjas. 

Vid inköp av kakel, klinker och övrigt material

Det är inte ovanligt att entreprenören gör inköpen för
renoveringen men eftersom det troligtvis är du som väljer vilket material som skall användas, kan det vara bra att känna till nedanstående.

• Stora plattor (klinker) kan vara besvärliga att lägga med fall. En lösning
när man har valt större plattor på golv kan vara att övergå till mindre
plattor runt brunnen. Rådgör med din hantverkare om detta.

• Ljusa fogar på golv kan bli mörkare med tiden.
För att behålla den fina färgen bör fogen därför rengöras med
jämna mellanrum för att inte missfärgas.

Efter avslutat arbete

• När badrumsrenovering är slutförd får du ett kvalitetsdokument av
entreprenören. Det är ett bevis på att arbetet utförts enligt
Byggkeramikrådets regler och därmed uppfyller myndighets-
kraven. Detta dokument ska sparas i minst 10 år och lämnas över till
eventuell ny ägare av fastigheten.

• Det är inte rekommenderat att punktera tätskiktet med skruv i onödan.
Därför rekommenderar vi att badrumstillbehören limmas upp i badrummet.
Det finns numera ett stort sortiment badrumstillbehör som klarar att limmas upp.
Nödvändiga skruvinfästningar bör göras av en yrkesman.

Läs gärna mer här om hur en badrumsrenovering skall utföras

Lycka till med ditt nya badrum!

Tillbaka till framsidan