Badrumsrenovering - Regler och tips | Badrumsrenovering Stockholm
 
stockholmbadrumsrenovering header

Badrumsrenovering - Regler och tips

När du ska renovera ditt badrum kan det vara en bra idé att lära sig lite själv om de aktuella regler en badrumsrenovering idag kräver.
Detta eftersom att det finns firmor där ute som slarvar/fuskar med reglerna.

Nedan är en beskrivning om reglerna i varje fas samt hur en badrumsrenovering ungefär går till.

Rivning

Detta är den mest simpla delen i en badrumsrenovering, men det finns en viss erfarenhet bakom det för att minska kommande underarbete.
VVS-rör måste stängas av innan rivning påbörjas, samt måste eventuell el säkras.
Vi använder oss utav en vass, bred bilmejsel för att minska skada på vägg så att eventuell bredspacklings arbete minskas.
Plast för att skydda så att inte damm kommer ut till oönskade platser.
Mjölkpapp för att skydda golvet utanför badrummet, eller hela vägen till ytterdörr.

Underarbete

Det finns flera tekniker att göra ett bra underarbete.
Det finns bra tips t.ex om att utifall man sätter OSB skiva under våtrumsgips så ska man lämna ca 1cm mellan skarvarna då trä expanderar och detta kan resultera i att kakelplattor släpper efter några år.

Idag används även LED spottar istället för Halogen, detta gör att vi inte behöver bygga ner taket lika mycket som det behövdes förr i tiden.
Halogen blir varma och krävde ett värmeskydd ovanför, vilket gjorde att man behövde bygga ner taket med ca 150-250mm.
Nu behöver vi oftast bara bygga ner taket med 45mm (stålregel) + 13mm (gips)
Det är lite beroende på vilken transformator som behövs för LED spottarna.

VVS-rör

Här blir det alltid lite annorlunda vid varje badrumsrenoveringar man gör.
Om kunden önskar rör som går i vägg ska det användas hela rör utan några kopplingar.
Med en fördelare i vägg och en slitsbotten som fungerar som ett alarm om fördelare skulle läcka vatten.
Ett rör går ut från slitsbotten till badrummet som då visar utifall det skulle droppa vatten inne i vägg.
Självklart gummar man runt slitsbotten så att det inte skall bli någon som helst vattenskada.

När rör kommer ut ur golv så ska det flytspacklas eller byggas en klack på 40mm från färdigt klinker.
Detta för att man skall kunna montera tätskikt på ett godkänt sätt.

Avstånd mellan avlopp och färdigt kakel (vägg) ska alltid vara minimum 60mm och skall sticka upp 40mm från färdigt klinker. (golv)

Se till att din hantverkare utför VVS arbeten korrekt, annars kan det bli en dyr kostnad i slutändan.
Inga kopplingar i vägg, och inga rör för nära vägg är en av de huvudreglerna i VVS arbeten inom badrumsrenovering.

våtzon

Detta kan du läsa mer om på GVK.

 

El-arbeten

Det är ett måste att anlita en behörig eletriker som gör arbeten i ditt hem.
Se till att firman har behöriget och att de installerar en jordfelsbrytare för badrummet.
Uttag skall inte vara för nära våtzon 1.

Du kan läsa mer om detta på Elsäkerhetsverket för att vara säker på att din elektriker följer dessa regler som är anpassade för badrum.

Plattsättning & Tätskikt

Se alltid till att firman du anlitar ger kvalitetsdokument på arbetet. Detta är alltså ett kvalitetsdokument på att allting har utförts korrekt och tätskikt monterats på ett korrekt sätt.
Badrummet skall alltså vara helt vatten-säkrat.

Lutning på golv mot avlopp ska utföras både i underlaget för tätskikt och i ytskiktet.
Bakfall ska absolut inte förekomma.
Vid duschdel eller under badkar (våtzon 1) skall lutning vara 20 mm/m – 7 mm/m.
Utanför duschdelen, vilket är 700mm från vägg om du har en 70 dusch t.ex, skall vara 10 mm/m–5 mm/m. 

tätskikt

Är du i planeringsfasen gällande din badrumsrenovering?
Läs mer om planering här

Du kan även boka in ett kostnadsfritt möte med oss, så går vi igenom ditt badrum del för del och ser vad som kan göras, på bästa sätt.

Tillbaka till framsidan