Badrumsrenovering - Regler och tips | Badrumsrenovering Stockholm
 
stockholmbadrumsrenovering header

Badrumsrenovering - Regler och tips

När du ska renovera ett badrum kan det vara en god idé att läsa på lite om aktuella regler 2021 en badrumsrenovering kräver och hur den utförs rent praktiskt.

Nedan är en kort beskrivning om hur en badrumsrenovering går till. Det kan vara svårt att beskriva exakt hur din badrumsrenovering utförs, eftersom varje badrum har olika förutsättningar till renovering och då sker även renoveringen på lite olika sätt. Ibland putsas exempelvis betongväggarna jämna och ibland rivs alla skivmaterial ner och regelverket måste därefter kompletteras osv.

Etablering och Rivning

Rivningen är den enklaste delen i en badrumsrenovering, arbetet kräver dock god erfarenhet av tidigare rivningsarbeten, för att minska kommande underarbeten. Vid rivningsarbetet är det annars lätt att skada material som man vill spara.
Vatten och EL måste dock stängas av innan rivningen påbörjas.
Innan vi påbörjar rivningsarbetet så skyddar vi även alla ytor som ligger i anslutning till badrummet. Vi skyddar då intill liggande väggar med skyddsplats och bygger en luftsluss, för att byggdamm inte tränger ut till övriga delar av hemmet. Vi skyddar även golven med mjölkpapp för att undvika skador, (oftast hela vägen till ytterdörren). Vid rivning av kakel och klinker använder vi oss utav en bred bilningsmejsel för att minimera skador på underliggande material. Eventuell inredning som skall återanvändas skruvas ner försiktigt.

Underarbete

Det finns många sätt att utföra underarbeten, vi utför alltid underarbeten efter ett säkert sätt. Speciellt när det kommer till gipsskivor, då vi alltid installerar våtrumsgips istället för standard gips (fast detta är tillåtet enligt gällande branschregler). Detta gör vi för att för att minimera risken för att mögel bildas i väggar pga. kondens (som kan bildas av temperaturskillnader som ofta uppstår mellan badrum och intill liggande utrymmen) 

VVS-installationer

VVS installationer utförs på lite olika sätt vid varje enskild badrumsrenovering.
Om du vill ha infällda VVS rör i väggar, måste rören installeras utan kopplingar i väggar och väggen tjocklek måste vara minst 70mm. Det är svårare att installera infällda VVS rör i betongväggar. Med en vattenfördelare i väggen med en inspektionslucka eller med ett färdigt fördelarskåp blir du av med alla synliga vattenrör i badrummet. Båda lösningarna kräver dock ett synligt spillrör (som fungerar som en läckage indikator om en vattenläcka skulle uppstå). Slitsbotten fuktsäkras med penselbart gummi (så att det inte uppstår fuktskador i inspektionsutrymmet vid eventuell läckage). Oftast är det ytterst viktigt att VVS installationer utförs enligt Säker Vatten vid badrumsrenovering, om du skulle missa detta och en vattenskada uppstår kan du förlora all ersättning enligt din hemförsäkring. Dessutom kräver många bostadsrättsföreningar och försäkringsbolag att samtliga VVS arbeten skall vara utförda enligt Säker Vatten.

våtzon

 

El-arbeten, Belysning och El-uttag

Idag används oftast LED spottar istället för Halogen, detta gör att vi inte behöver bygga ner taket lika mycket som det behövdes tidigare.
Halogen spottar blir varmare än LED-spottar och kräver ett värmeskydd ovanför, vilket tidigare innebar att man behövde bygga ner taket med ca 100-150mm då man ville installera spottar i taket. Nu behöver vi oftast endast bygga ner taket med 45mm (stålregel) + 13mm (gips)
Det är dock lite beroende på vilken transformator som behövs till LED spottarna och vilken typ av spottar du väljer till ditt badrum. Att placera ett extra el-uttag i kommoden eller spegelskåpet kan vara en god idé om du vill ladda rakapparaten eller el-tandborsten. Elektrisk golvvärme är alltid en behaglig komfortfaktor i ett badrum. 

Samtliga el-arbeten måste utföras av en behörig eletriker i ditt badrum. Se alltid till att installera en jordfelsbrytare för badrummet.

Du kan läsa mer om elsäkerhet i badrum hos Elsäkerhetsverket , reglerna kan också vara bra att läsa om du planerar att el-uttag m.m skall placeras på specifika platser i badrummet.

Plattsättning & Tätskikt

Se alltid till att företaget du anlitar för tätskiktsarbeten och plattsättning utfärdar ett godkänt kvalitetsdokument på arbetet. Kvalitetsdokumentet är även ett intyg på att alla arbeten har utförts på ett korrekt sätt och att tätskikten skyddar dig mot eventuella fuktskador.
Badrummet är då vatten-säkert och din hemförsäkring gäller om det skulle uppstå en vattenskada.

Lutning på golv mot avlopp ska utföras både i underlaget för tätskikt och i ytskiktet.
Bakfall får absolut inte förekomma. Innan flytspacling installeras golvvärme slingor 

tätskikt

Är du i planeringsfasen gällande din badrumsrenovering och behöver hjälp med något? 
Kontakta oss

Du kan även boka in ett kostnadsfritt möte med oss, så går vi igenom ditt badrum del för del och tittar på vilka arbeten som behöver utföras, och hur vi kan utföra dessa på bästa sätt. Därefter får du även en offert från oss.

Tillbaka till framsidan